!!! ਗੁਰੂਕੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਟਕਪੂਰਾ !!!
ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ‘ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ