ਗੁਰੂਕੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਟਕਪੂਰਾ !!!
ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ “ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ”|
!!!